PROGRAMA OPERATIVO

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA

ANEXO TÉCNICO 1

ANEXO TÉCNICO 2

ANEXO TÉCNICO 3

PRIMER MODIFICATORIO

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA 1MOD

ANEXO TÉCNICO 1MOD-1

ANEXO TÉCNICO 1MOD-2

ANEXO TÉCNICO 1MOD-3

TRASPASO 1MOD

SEGUNDO MODIFICATORIO

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA 2MOD

ANEXO TÉCNICO 2MOD-1

ANEXO TÉCNICO 2MOD-2

ANEXO TÉCNICO 2MOD-3

ANEXO TÉCNICO 2MOD-4

ANEXO TÉCNICO 2MOD-5

ANEXO TÉCNICO 2MOD-6

TRASPASO 2MOD

TERCER MODIFICATORIO

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA 3MOD

ANEXO TÉCNICO 3MOD-1

ANEXO TÉCNICO 3MOD-1

ANEXO TÉCNICO 3MOD-1

ANEXO TÉCNICO 3MOD-1

ANEXO TÉCNICO 3MOD-1

ANEXO TÉCNICO 3MOD-1

TRASPASO 3MOD-1

PROGRAMA OPERATIVO | 2021

1er Modificatorio

2do Modificatorio

3er Modificatorio

FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES

PROGRAMA OPERATIVO | 2020

1er Modificatorio

2do Modificatorio

3er Modificatorio

4to Modificatorio

Emergente

PROGRAMA OPERATIVO | 2019

1er Modificatorio

2do Modificatorio

3er Modificatorio

4To Modificatorio

PROGRAMA OPERATIVO | 2018